เงื่อนไขการรับประกัน
รับประกัน 10 ปี : ระบบกลไก
รับประกัน 10  ปี : โครงสร้างไม้ (สำหรับสินค้าที่สั่งซื้อตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป)
รับประกัน 2 ปี : หนัง และ ฟองน้ำ
รับประกัน 1 ปี : ผ้า และ อุปกรณ์ไฟฟ้า
การรับประกันนับจากวันที่ซื้อสินค้า กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ข้อมูลการรับประกัน

 

ระยะเวลาจัดส่ง หลังชำระเงิน
(เนื่องจากสินค้าบางรุ่นขาดวัตถุดิบในการผลิตทำให้ล่าช้าในการกำหนดส่งตามด้านล่าง)
สำหรับสินค้า Recliner รุ่น 10T-520, 10T-532, 10T-533, RHT-532, RHT-533
16T-520, 16T-532, 16T-533, 16T-552
16P-520, 16P-532, 16P-533
18P-247, 18P-704, 18P-705
และ สินค้าประเภทโซฟา 2-3 ที่นั่ง รุ่น T32-505, T33-505, T35-505, T39-505
รับสินค้าได้หลังจากวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566
สถานที่จัดส่ง
สินค้าพร้อมส่ง
สินค้าสั่งจอง (เฉพาะสินค้าในประเทศ)
กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
10 วัน*
45-50 วัน*(บางรุ่นล่าช้ากว่ากำหนด)
ต่างจังหวัด
15-20  วัน*
50-55 วัน*(บางรุ่นล่าช้ากว่ากำหนด)
*ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าเป็นเวลาประมาณการ ไม่นับวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ
 
เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า
1. สินค้า : สินค้าต่างๆ ที่อยู่ภายในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
2. ราคา : ราคาของสินค้าที่ระบุบนเว็บไซต์พร้อมส่วนลด (ถ้ามี) เป็นหน่วยเงินของประเทศไทย (บาท) อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯ จะแจ้งราคาสุทธิ (ไม่รวมค่าขนส่ง) เมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้า บริษัทฯ จะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะระบุราคาสินค้าที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามราคาสินค้าบางชิ้นอาจมีการคลาดเคลื่อน ซึ่งบริษัทฯจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น
3. การชำระเงิน : ลูกค้าสามารถชำระเงินได้ด้วยบัตรเครดิตตามที่เว็บไซต์ได้ระบุไว้ บัตรเครดิตของลูกค้าจะถูกตัดบัญชีในวันที่บริษัทฯได้รับคำสั่งซื้อ ลูกค้าสมารถเลือกชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ระบุไว้ เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าต้องส่งหลักฐานยืนยันการโอนเงินมายังบริษัทฯ
4. ความเป็นเจ้าของ : สินค้าที่ส่งมอบนั้นยังเป็นของบริษัทฯ หากยังไม่ได้รับการชำระเงินจากลูกค้าจนครบเต็มจำนวน
 
 
เงื่อนไขการเปลี่ยน และคืนสินค้า
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าในทุกกรณี ยกเว้นปัญหาที่เกิดจากการผลิต หรือการขนส่ง หรือสินค้าที่ลูกค้าได้รับไม่ตรงกับใบสั่งซื้อ 
ทั้งนี้ลูกค้าต้องแจ้งขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 3 วัน นับจากวันรับสินค้า หากเกินกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าทุกกรณี
 
 
เงื่อนไขการยกเลิกสินค้า
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับยกเลิกสินค้าในทุกกรณีเนื่องจากเป็นสินค้าสั่งผลิต
 
 
รายละเอียดในการคืนเงิน
การคืนเงินขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินของลูกค้า ตามตารางด้านล่าง สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-3760118
ช่องทางการชำระเงิน
ช่องทางการคืนเงิน
ระยะเวลาดำเนินการ หลังจากได้รับจดหมาย
บัตรเครคิต
บัตรเครคิต
 ภายใน 7 วันทำการ (เงินที่คืนจะแสดงในรอบบิลถัดไป*)
บัตรเดบิต
บัตรเดบิต
 ภายใน 45 วันทำการ
โอนเงิน
โอนเงิน
 ภายใน 7 วันทำการ
(*) ขึ้นอยู่กับรอบการเรียกเก็บเงินและนโยบายการคืนเงินของบัตรเครดิตของลูกค้า (หากลูกค้าไม่ได้รับเงินคืนหลังรอบบิลสองเดือนถัดไป โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตของลูกค้า)