วิธีการการใช้งานเก้าอี้โยกและปรับเอนนอน

  • การโยก : เก้าอี้ เล-ซี-บอย สามารถใช้ปรับเอนนอน และโยกได้ (เฉพาะบางรุ่น) ถูกออกแบบเพื่อให้รองรับกับสรีระ และการเคลื่อนไหวของร่างกายได้อย่างเหมาะสม เพื่อตอบสนองความสบายสูงสุด
  • การปรับระดับที่พักเท้า : ปรับได้ทั้งหมด 3 ระดับ โดยการปรับคันโยกด้านข้างดึงไปด้านหลังช้าๆ จนได้ยินเสียง “คลิ๊ก” จะแสดงถึงการปรับระดับที่ 1, ดึงไปด้านหลังต่อช้าๆ สำหรับการปรับระดับที่ 2 และ 3
    ส่วนการเก็บที่พักเท้าต้องปรับให้อยู่ระดับที่ 3 (ระดับสูงสุด) แล้วจึงดันคันโยกกลับไปด้านหน้า, เมื่อมีการยกที่พักเท้าขึ้น การทำงานของระบบโยกจะไม่สามารถใช้งานได้
  • การปรับระดับความยืดหยุ่นของพนักพิงหลัง : สามารถปรับได้ด้วยตนเองเพื่อให้เหมาะกับน้ำหนักตัวของผู้ใช้แต่ละราย โดยการปรับน็อตคู่หางปลาทั้ง 2 ด้านที่อยู่ใต้เก้าอี้
    (ไขให้แน่นถ้าผู้นั่งน้ำหนักตัวมาก หรือ คลายให้หลวมถ้าผู้นั่งน้ำหนักตัวน้อย)
  • การปรับระดับพนักพิงหลัง : โดยใช้แรงกดของร่างกาย ดันตัวไปด้านหลัง เพื่อเลือกระดับพนักพิงหลังให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ
  • เลือกปรับระดับความสบายได้ 54 ระดับ : พนักพิงหลังจะทำงานแยกส่วนจากที่พักเท้า ซึ่งเราสามารถปรับระดับพนักพิงหลังได้ถึง 18 ระดับ ประกอบกับปรับระดับที่พักเท้าได้ 3 ระดับ ทำให้ผู้นั่งเลือกระดับความสบายที่ต้องการได้มากถึง 54 ระดับ
 

Product Information