สินค้าลดราคาสูงสุด 20%*

*รุ่นและสีที่มีสต็อก ส่งภายใน 10 วัน สำหรับ กทม. และปริมณฑล, ส่งภายใน 25 วัน สำหรับต่างจังหวัด / สินค้าสั่งผลิต ส่งภายใน 35-40 วัน สำหรับ กทม. และปริมณฑล, ส่งภายใน 45 วัน สำหรับต่างจังหวัด / ซื้อสินค้ารวมน้อยกว่า 40,000 บาท คิดค่าจัดส่ง 800 บาท / ซื้อสินค้ารวม 40,000 บาท ขึ้นไป ฟรีค่าจัดส่ง / เฉพาะร้าน lazboythailand.com เท่านั้น / เงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด

สินค้าลดราคาสูงสุด 20%*

*รุ่นและสีที่มีสต็อก ส่งภายใน 10 วัน สำหรับ กทม. และปริมณฑล, ส่งภายใน 25 วัน สำหรับต่างจังหวัด / สินค้าสั่งผลิต ส่งภายใน 35-40 วัน สำหรับ กทม. และปริมณฑล, ส่งภายใน 45 วัน สำหรับต่างจังหวัด / ซื้อสินค้ารวมน้อยกว่า 40,000 บาท คิดค่าจัดส่ง 800 บาท / ซื้อสินค้ารวม 40,000 บาท ขึ้นไป ฟรีค่าจัดส่ง / เฉพาะร้าน lazboythailand.com เท่านั้น / เงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด

แสดงผลลัพธ์ 1–18 จาก 79

เก้าอี้ปรับเอนนอน และโยกได้ (ที่พักเท้าหุ้มฟองน้ำไม่เต็ม)
ICOZY_10T-235 แอสเพน (ผ้าไอคลีน)
เริ่มต้นที่

22,500

เก้าอี้ปรับเอนนอน และโยกได้ (ที่พักเท้าหุ้มฟองน้ำไม่เต็ม)
ICOZY_10T-235 แอสเพน (หนังแท้ครึ่งตัว)
เริ่มต้นที่

31,900

เก้าอี้ปรับนอนไฟฟ้า แบบประหยัดพื้นที่ด้านหลัง [1 มอเตอร์]
ICOZY_18P-247 ฮาร์โมนี่ (หนังแท้ครึ่งตัว)
เริ่มต้นที่

37,900

เก้าอี้ปรับนอนไฟฟ้า แบบประหยัดพื้นที่ด้านหลัง [1 มอเตอร์]
ICOZY_18P-704 นอร่า (หนังแท้ครึ่งตัว)
เริ่มต้นที่

37,900

อีทาน (ผ้าไอคลีน)
Sale
เก้าอี้ปรับนอน และโยกได้
LAZBOY_10T-360 อีทาน (ผ้าไอคลีน)
เริ่มต้นที่

30,500 35,500

อีทาน (หนังแท้ครึ่งตัว)
Sale Best Seller
เก้าอี้ปรับนอน และโยกได้
LAZBOY_10T-360 อีทาน (หนังแท้ครึ่งตัว)
เริ่มต้นที่

41,500 48,500

อีทาน (หนังแท้ทั้งตัว)
Sale
เก้าอี้ปรับนอน และโยกได้
LAZBOY_10T-360 อีทาน (หนังแท้ทั้งตัว)
เริ่มต้นที่

52,900 62,500

เรียลโต (ผ้าไอคลีน)
Sale
เก้าอี้ปรับนอน และโยกได้
LAZBOY_10T-505 เรียลโต (ผ้าไอคลีน)
เริ่มต้นที่

28,500 33,500

เรียลโต (หนังแท้ครึ่งตัว)
Sale Best Seller
เก้าอี้ปรับนอน และโยกได้
LAZBOY_10T-505 เรียลโต (หนังแท้ครึ่งตัว)
เริ่มต้นที่

38,900 45,500

เรียลโต (หนังแท้เต็มตัว)
Sale
เก้าอี้ปรับนอน และโยกได้
LAZBOY_10T-505 เรียลโต (หนังแท้เต็มตัว)
เริ่มต้นที่

49,900 58,500

พินนาเคิล (ผ้าไอคลีน)
Sale
เก้าอี้พักผ่อน ที่พร้อมเป็นเก้าอี้ปรับนอน
LAZBOY_10T-512 พินนาเคิล (ผ้าไอคลีน)
เริ่มต้นที่

31,900 35,500

พินนาเคิล (หนังแท้ครึ่งตัว)
Sale
เก้าอี้พักผ่อน ที่พร้อมเป็นเก้าอี้ปรับนอน
LAZBOY_10T-512 พินนาเคิล (หนังแท้ครึ่งตัว)
เริ่มต้นที่

43,900 48,500

เบนเนท (หนังแท้ครึ่งตัว)
Sale
เก้าอี้ปรับนอน และโยกได้
LAZBOY_10T-516 เบนเนท (หนังแท้ครึ่งตัว)
เริ่มต้นที่

44,500 49,500

เบนเนท(ผ้าไอคลีน)
Sale
เก้าอี้ปรับนอน และโยกได้
LAZBOY_10T-516 เบนเนท(ผ้าไอคลีน)
เริ่มต้นที่

31,900 35,500

นอร์แมน (ผ้าไอคลีน)
Sale
เก้าอี้ปรับนอน และโยกได้
LAZBOY_10T-520 นอร์แมน (ผ้าไอคลีน)
เริ่มต้นที่

27,900 32,500

นอร์แมน (หนังแท้ครึ่งตัว)
Sale
เก้าอี้ปรับนอน และโยกได้
LAZBOY_10T-520 นอร์แมน (หนังแท้ครึ่งตัว)
เริ่มต้นที่

38,900 45,500

นอร์แมน (หนังแท้ทั้งตัว)
Sale
เก้าอี้ปรับนอน และโยกได้
LAZBOY_10T-520 นอร์แมน (หนังแท้ทั้งตัว)
เริ่มต้นที่

46,900 55,500

ฮาร์เบอร์ ทาวน์ (ผ้าไอคลีน)
Sale
เก้าอี้ปรับนอน และโยกได้
LAZBOY_10T-532 ฮาร์เบอร์ ทาวน์ (ผ้าไอคลีน)
เริ่มต้นที่

29,500 32,500

×
Shop by
ค้นหาโดยราคา
ราคา:
×
ลำดับ