You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

logo
ขอเชิญนักศึกษา ร่วมส่งผลงานออกแบบภายใต้แนวคิด

“COMFORT FUNCTION & SPACE DESIGN CREATIVITY”
INSPIRED BY LA-Z-BOY

ชิงรางวัลเก้าอี้ และเงินสด มูลค่ารวมกว่า 170,000 บาท

สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 13 กันยายน 2567
00
days
00
hours
00
minutes
00
seconds
about THE CONTEST

รายละเอียดโครงการ

บริษัท โกลบิซ เวนเจอร์ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายเก้าอี้ โซฟา ปรับเอน แบรนด์ La-Z-Boy จากสหรัฐอเมริกา ร่วมกับ สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย (Thailand Interior Designers Association: TIDA) ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา จากสถาบันการศึกษาในเขตกรุงเทพฯ ร่วมส่งผลงานเพื่อเข้าประกวดในโครงการ “Comfort Function and Space Design Creativity : Inspired by La-Z-Boy” ชิงเก้าอี้ปรับเอน เล-ซี-บอย และเงินสด มูลค่ารวมกว่า 170,000 บาท โดยผลงานที่ถูกคัดเลือกมีโอกาสจะได้จัดทำเพื่อใช้งานจริงในพื้นที่ของ La-Z-Boy

วัตถุประสงค์การประกวด

 1. 1) เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้สร้างสรรค์ผลงานออกแบบพื้นที่ที่ตอบโจทย์ความสบายทุกการนั่ง
 2. 2) เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การออกแบบพื้นที่ ที่เหมาะกับการใช้ผลิตภัณฑ์เก้าอี้โซฟาปรับเอน เล-ซี-บอย
 3. 3) เพื่อบ่มเพาะว่าที่นักออกแบบรุ่นใหม่ให้ได้มีพื้นที่แสดงศักยภาพ และจินตนาการ ให้ตรงกับโจทย์ที่ได้รับ
 4. 4) เล-ซี-บอย มีโอกาสนำแนวคิดของนักศึกษา มาสานต่อให้เป็นจริงได้
 5. 5) เพื่อตอกย้ำวิสัยทัศน์ของ La-Z-Boy ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความสบายในทุกการนั่ง
PRIZE

รางวัลการประกวด

CONTEST THEME

หัวข้อการประกวด

“Comfort Function and Space Design Creativity”
Inspired by La-Z-Boy

ในปัจจุบัน การปฏิสัมพันธ์กันแบบซึ่งหน้ามีแนวโน้มที่จะลดทอนไปเรื่อย ๆ อันเนื่องมาจากโลกออนไลน์และโลกเสมือนจริง เข้ามามีบทบาทในชีวิตของผู้คนมากขึ้น คุณภาพของพื้นที่ที่จะทำให้คนมาอยู่ร่วมกันเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงเป็นพื้นที่ที่ผู้คนถวิลหามากขึ้น

ดังนั้นการออกแบบองค์ประกอบต่างๆ ในพื้นที่ใด พื้นที่หนึ่ง จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เฉกเช่นเดียวกับเก้าอี้ปรับเอน เล-ซี-บอย ที่ถูกออกแบบมาเพื่อความสบายในทุกการนั่ง เพื่อให้บรรยากาศของพื้นที่นั้นๆ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสม เต็มที่ จึงเสมือนการช่วยเสนอแนะรูปแบบการใช้งาน และมอบประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้ใช้งาน

“การนั่งที่สามารถปรับเอนได้” จึงเป็นอิริยาบถที่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัวได้มาก อีกทั้งยังใช้พลังงานน้อย จึงทำให้สามารถทำกิจกรรมอื่นๆ ควบคู่ไปพร้อมกับการนั่ง กึ่งนั่งกึ่งนอน หรือแม้กระทั่งการนอน อาทิ การนั่งเล่น พักผ่อน นั่งทำงาน ดูหนัง ฟังเพลง อ่านหนังสือ การพูดคุย ทานอาหาร หรือการนั่งสมาธิ ดังนั้น บรรยากาศ สถานที่ องค์ประกอบ รูปแบบใดบ้าง ที่จะทำให้การ “นั่ง” นั้นๆ เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ และความหมายได้

“Comfort Function and Space Design Creativity : Inspired by La-Z-Boy” เป็นโจทย์การออกแบบความคิดสร้างสรรค์ (Creative and Innovation) บรรยากาศ สถานที่ ที่เป็นไปได้กับการใช้ เก้าอี้ เล-ซี-บอย เพื่อให้เป็นพื้นที่ หรือห้องที่จะอำนวยความสะดวกสบาย พร้อมความสุข (Functionality and Usability) ให้กับผู้ใช้และคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นห้องธรรมดา หรือการผนวกเอานวัตกรรม และเทคโนโลยี เข้ามาร่วมใช้ในการออกแบบให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้งานได้จริง

ข้อกำหนด
1. ขนาดพื้นที่ 40-80 ตรม. โดยเพดานสูงไม่เกิน 5 เมตร
2. ใช้สินค้า La-Z-Boy ที่มีอยู่จริง เป็นสินค้าที่ขายในประเทศไทยเท่านั้น
3. ผลงานใช้งานได้จริง และอยู่ในศีลธรรม

CONTEST TIMELINE

ระยะเวลาจัดประกวด

“13 สิงหาคม 2567 – 5 ตุลาคม 2567”

 • 13 สิงหาคม 2567 - 13 กันยายน 2567

 • 26 สิงหาคม 2567 - Zoom Meeting (17.00 น.)

  zoom
 • 1 ตุลาคม 2567 สำหรับ 30 ผลงานที่ได้รับคัดเลือก ผ่านทางเว็บไซต์

  www.lazboythailand.com
 • 5 ตุลาคม 2567 ที่ La-Z-Boy Furniture Flagship Gallery ลาดพร้าว 138 (ผู้ไม่มาไม่มีสิทธิได้รับรางวัล) และอนุญาตให้มีผู้ติดตาม 1 ท่าน

Competition Guidelines

แนวทางการแข่งขัน

LET’S JOIN THE CONTEST NOW

DESIGN YOUR COMFORT PLACE

APPLY NOW